Ľudia

Vo svojej činnosti kladieme dôraz na neustále prehlbovanie odbornej úrovne a využívanie poznatkov tak z domácich zdrojov, ako aj zo skúseností nadobudnutých v zahraničí. Skúsenosti získané praxou od roku 2001 pretavujeme aj do publikačnej činnosti a vzdelávacích akcií, na ktorých sa aktívne zúčastňujeme. Toto spojenie znalosti lokálneho prostredia a európskeho rozmeru sa ukazuje ako správny smer v oblasti právneho poradenstva. Veríme, že služby založené na odbornosti a profesionalite sú základom úspechu.


Právnici

Právni asistentiManagement