O nás

Je nám potešením prezentovať Vám našu advokátsku kanceláriu, pôsobiacu na trhu právneho poradenstva od roku 2006 (do apríla 2011 ako CLServices, s.r.o.). Sme presvedčení, že tri základné piliere našich služieb, a to profesionalita, efektivita a komplexnosť riešení pre našich klientov sú základy, na ktorých by malo stáť právne poradenstvo.

Vo svojej činnosti kladieme dôraz na neustále prehlbovanie odbornej úrovne a využívanie poznatkov tak z domácich zdrojov, ako aj zo skúseností nadobudnutých v zahraničí. Skúsenosti získané praxou od roku 2001 pretavujeme aj do publikačnej činnosti a vzdelávacích akcií, na ktorých sa aktívne zúčastňujeme. Toto spojenie znalosti lokálneho prostredia a európskeho rozmeru sa ukazuje ako správny smer v oblasti právneho poradenstva. Veríme, že služby založené na odbornosti a profesionalite sú základom úspechu.

Dynamický rozvoj podnikania vyžaduje právne služby, schopné ponúknuť efektívne riešenia, založené na skúsenostiach v príslušnej právnej oblasti. Pre našich klientov ponúkame právne služby v oblastiach, v ktorých sa dokážeme preukázať potrebnou kvalifikáciou a skúsenosťami. Našou snahou je ponúknuť klientovi to najlepšie z možných riešení. Sme presvedčení, že našou prioritnou úlohou je poskytnúť klientovi potrebnú právnu podporu na to, aby sa mohol venovať svojej vlastnej činnosti a spoľahnúť sa v plnom rozsahu na právne zabezpečenie. V záujme byť čo najbližšie k našim klientom sme zriadili pobočku v Trenčíne.

Pri poskytovaní našich služieb ponúkame komplexné riešenia. Z tohto dôvodu spolupracujeme s významnými daňovými, konzultačnými a účtovnými poradcami v Slovenskej republike a v zahraničí, ako aj s inými odborníkmi v oblastiach vyžadujúcich špecifické znalosti a odbornosť. Sme schopní zostaviť tím poradcov, spôsobilých okamžite začať s prípravou a riešením zadanej úlohy.

Sme členmi Stredoeurópskej Asociácie Corporate Governance, Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo, Americkej obchodnej komory a INSOL Europe (asociácia pre konkurzných a reštrukturalizačných špecialistov v Európe).

Dôležitá spolupráca je aj s vydavateľstvom Jordan Publishing (aktívna od roku 2012), kde sa ako jediná advokátska kancelária zo Slovenska podieľame na tvorbe International Corporate Procedures (ICP). Tento medzinárodný projekt združuje právne poriadky viac ako 60 krajín celého sveta, pričom prináša podstatné informácie o podnikateľskom prostredí, poskytuje potenciálnym investorom a podnikateľom základné informácie o právnom poriadku Slovenskej republiky, vyberá dôležité údaje ohľadom všetkých právnych foriem existujúcich v obchodnom práve, podáva praktické poznatky pri založení spoločnosti, vymáhaní pohľadávok, obsahuje tiež stručné zhrnutie daňového systému, atď.

A tiež pravidelne spolupracujeme so Svetovou bankou; ako zástupca Slovenskej republiky vypracovávame správu pre exkluzívnu ročenku Doing Business.

CLS Čavojský & Partners, s.r.o.

Pobočka Trenčín
Zochova 6-8
811 03 Bratislava
Slovenská republika

Legionárska 7735/31B
911 01 Trenčín
Slovenská republika


telefon + 421 2 55 643 365   telefon + 421 32 6494 392
fax + 421 2 55 643 361   fax +421 32 6494 393
e-mail office@clscp.sk
  e-mail trencin@clscp.sk

zobraziť ďaľšie kontakty