Ocenenia

Naša kancelária neustále zlepšuje poskytovanie svojich služieb, pretože sme presvedčení, že jediná cesta v právnom poradenstve (ako aj v každom inom biznise) je napredovanie. O tom svedčí aj pozitívne hodnotenie v popredných rebríčkoch a sprievodcoch.

Sme veľmi hrdí na prestížne ocenenie našej kancelárie významnou rankingovou agentúrou Legal 500, ktorá hodnotí advokátske kancelárie vo viac ako 100 jurisdikciách už takmer 30 rokov. Naša advokátska kancelária bola zaradená medzi vedúce advokátske kancelárie v rámci Slovenskej republiky v oblasti Commercial, Corporate and M&A a pracovného práva a tiež managing partner Peter Čavojský bol vyhodnotený ako odporúčaný právnik v týchto oblastiach.

Ďalšia spoločnosť, ktorá vytvára rebríčky advokátskych kancelárií na vysoko profesionálnej úrovni (posudzuje 185 jurisdikcií, na trhu pôsobí 25 rokov) a ktorej hodnotenie si preto nesmierne vážime je Chambers & Partners, kde sa nám opakovane darí dosahovať ocenenia tak v časti Chambers Europe ako aj Chambers Global a kde bol náš managing partner Peter Čavojský, rovnako ako naša advokátska kancelária, zaradený do kategórie významných odborníkov v oblasti riešenia sporov (Global/Europe) a Corporate/M&A (Global/Europe) a pracovného práva (Europe).

Hodnotenie oboch spoločností a následné možné zaradenie do ich rebríčkov vychádza predovšetkým z dôsledného prieskumu spokojnosti klientov, rozhovorov s odborníkmi z oblasti práva a tiež zo samotnej prezentácie kancelárie, a to najmä a na základe osobného kontaktu s jej predstaviteľmi.

Významným úspechom je zaradenie našej kancelárie medzi odporúčané v oblasti Corporate and M&A publikáciou IFLR1000, ktorá je sprievodcom popredných advokátskych kancelárií z celého sveta  v oblasti finančného práva, fúzií, akvizícii a bankového práva.

Veľmi si vážime aj ocenenie udelené na lokálnom trhu, a to v súťaži Právnická firma roka, ktorú vyhlasuje týždenník TREND v spolupráci s EPRAVO.SK, a to ako odporúčaná advokátska kancelária v oblasti pracovného práva.

Tieto ocenenia sú vytvárané na základe hodnotenia odborníkov ako aj pozitívnych hodnotení našich klientov, čo je pre nás dôležitou hnacou silou našej práce.